Krondroppsnätet
Publicerad 2018-03-15 16:50:00

Krondroppsnätet har som målsättning att driva en samordnad, länsvis miljövervakning av skogsekosystemen i hela Sverige. Övervakningen är inriktad mot lufthalter, nedfall av försurande och övergödande ämnen samt dess inverkan på markvattnets kvalitet. Även nedfallet till skogen av näringsämnen utöver kväve samt vissa tungmetaller övervakas.

Resultaten tolkas med koppling till vädersituationer och deras förändring. Samordning görs med skogliga observationer från Skosstyrelsens obesvervationsytor. Mätmetoder utvecklas och förbättras kontinuerligt.


Bild från IVL på mätstationer

Krondroppsnätet kan beskriva historiska förändringar och nuläge såväl som, genom modelleringar, göra förutsägelser för framtiden, inte minst i perspektivet av pågående klimatförändringar.

De första undersökningarna startades i Blekinge 1985, och nuvarande programperiod löper 2015-2020.
Mer information finns på hemsidan IVL:s Krondroppsnät.

Presentation av de senaste resulltaten från Krondroppsnätet (1984-) finns under Dokument - Luftdelen.

Länkar