Nyhetsbrev från Vattenmyndigheterna juni 2018
Publicerad 2018-07-02 15:25:00

 2018-07-02

Ätrans Natura 2000 område vid Ätrafors. Här skulle kunna produceras mer än 50 000 laxyngel årligen, men här föreslås undantag för vattenkraften och ån behöver då inte nå god ekologisk potential.
Den gamla åfåran torrläggs tidvis, fiskynglen och leklaxarna stängs inne och dör utan livgivande vatten.

Nyhetsbrev från Vattenmyndigheterna juni 2018

"I det pågående samrådet om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten, föreslås långtgående undantag till förmån för den storskaliga vattenkraften som en av Sveriges viktigaste energikällor: Sjuttio procent av vattenförekomsterna behöver inte nå god ekologisk potential". Samrådet om kraftigt modifierade vatten pågår till den 15 september.
Läs mer här

Länkar