Lågt flöde i Ätran
Publicerad 2018-06-13 15:16:17

2018-06-13 Vattenflöden och vattennivåer är nu mycket låga i Ätran med biflöden. Kraftbolag och Länsstyrelse går därför ut med följande information:

Uniper

Den torra väderleken har lett till att vattennivån i Ätrans sjösystem är mycket låg, och fortsatt sjunkande. För att förbättra förutsättningarna för fisken i Ätran har Uniper har sedan länge, frivilligt, åtagit sig att hålla 11 m3/sekund som lägsta tappning i Ätrafors i stället för de 7 m3/s som vattendomen föreskriver.

Bristen på vatten i Ätran-systemet innebär att det nu inte längre är möjligt att klara 11 m3/s och flödet i Ätrafors kommer därför att minska till drygt 7 m3/s inom den närmaste tiden. Det går i nuläget inte att säga hur länge detta kommer att vara eftersom förutsättningarna styrs av väderleken.

Med vänliga hälsningar/Kind regards
Torbjörn Tärnhuvud

VD/CEO Sydkraft Hydropower AB, Operations Director Hydro Sweden
Uniper

Vxl +46 771 765 765
M +46 705 29 67 04
torbjorn.tarnhuvud@uniper.energy

Länsstyrelsen i Halland

Det är mycket låg vattennivå i de mindre vattendragen i Halland på grund av den torra väderleken. Länsstyrelsen rekommenderar därför att man inte tar något vatten ur dessa för att bevattna sina grödor.

Det krävs tillstånd eller anmälan för jordbruksbevattning om det inte är uppenbart att inget kan skadas på grund av vattenuttaget.

Läs mer här

 

 2018-06-12 Lågvatten i Ätran vid Vessigebro.

----------------------------------------------------------------------------.Text och foto: Samordnare Ingemar Alenäs

Länkar