2018-03-05 Ätrans vattenråd informerar i Tranemo
Publicerad 2018-03-05 21:12:10

2018-03-05. Ätrans vattenråd informerade om sin verksamhet på dagens fullmäktigemöte i Tranemo. Detta är ett led i vattenrådets informationsstrategi där vi besöker fullmäktigeförsamlingar i de sju kommuner som ingår i avrinningsområdet.

Ledamot Sven-Olof Salomonsson och samordnare Ingemar Alenäs höll i informationen för dagen. Vi delade ut ett informationsblad som medlemmarna fick ta med sig hem från mötet. Den kan läsas här.

Sedan spelade vi upp en kort informationsfilm som Staffan Arvegård varit med och tagit fram när han arbetade för Tranemo kommun, vilket var mycket uppskattat. Se filmen här.

En  Powerpoitpresentation var upprättad till denna informationsdag och denna presentation kan läsas här.
Där finns bl.a. information om hur många vattenförekomster som uppnåt god ekologisk och kemisk status inom Ätrans avrinningsområde. Samt vilka åtgärder som är angelägna och hur dessa kostnadsberäknats. För att underlätta arbetet med kommunala vattenfrågor har ex Falkenbergs kommun inrättat en vattendirektivsgrupp vilken beskrivs.

Informationen avslutades med en allmän frågestund och många lokala frågor lyftes. Vår förhoppning är att vattenfrågorna kommer högt på agendan i KF. Om någon har frågor går det bra att höra av sig till Tranemos ledamot i Ätrans vattenråd, Rune Eriksson, samordnaren eller någon i styrelsen.

Mycket information om ex recipientkontrollen finns att tillgå på vår hemsida se under denna rubrik. Kommande samråd om vattenrådens roll som samordnare av lokala vattenvårdsfrågor och åtgärder inom och mellan Ätrans olika kommuner är viktiga framtida frågor.

Webbsändningarna från Fullmäktige i Tranemo kan ses i efterhand här.

                                                                                                      .Text och bild Ingemar Alenäs

Länkar