Kontakt
2018-09-28
Ordf Wanja Wallemyr 070 9917450 wallemyr.kberg@telia.com

Vice Ordf Shlomo Gavie 070 2652330 shlomo.gavie@gmail.com

Verksamhetsutvecklare

Andreas Gustavsson

Miljö- och vattenrådgivare

Telefon 0511-248 29

andreas.gustavsson@hushallningssallskapet.se

www.hushallningssallskapet.se

2018-09-04
På gång i Vattenrådet
2018-09-27
Vi hälsar Andreas Gustavsson välkommen till Vattenrådet. Andreas kommer under en tid att jobba som verksamhetsutvecklare i Vattenrådet med utgångspunkt från workshopen vid årsmötet.
Det blir Höstmöte 7-8 nov med övernattning för ÄVRs medlemmar på hotellet i Ullared.
8 nov efm blir det styrelsemöte.
WCG projektet rullar på med mätningar och framtagande av underlag för olika insatser. Untförligare info kommer.
Länkar