Arbogaån - ett översvämningskänsligt område
Publicerad 2012-02-03 11:32:21

Arbogaån har genom åren uppmärksammats vid ett flertal större översvämningar till följd av höga flöden. Området är mycket översvämningskänsligt vid höga flöden. Detta ställer krav på en god samordning av regleringen och underhåll av trånga vattenvägar. Arbogaåns Vattenförbund är en viktig organisation för samordning av regleringsfrågor, högflödeshantering mm.

Bilden ovan visar översvämningsområden i Arbogaån mellan Väringen och Mälaren, vid vårfloden 1977. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län.

Arbogaåns vattensystem karakteriseras av en relativt låg regleringsgrad. Regleringsgraden är ett mått på hur stor del av årsvattenmängden som kan magasineras i regleringsmagasin. För Arbogaån är den endast ca 16 %, att jämföras med Svartälvens vattensystem i västra Örebro län där regleringsgraden är ca 33 %. (källa: SMHI)

Detta, i kombination med flack terräng ikring vattendraget, gör avrinningsområdet särskilt känsligt vid översvämningar. Avrinningsområdet har tidigare drabbats av kraftiga översvämningar till följd av höga flöden 1966, 1977, och 2000.

Utöver detta rinner vattensystemet genom flera stadsmiljöer, belägna delvis i låglänta och utsatta partier utefter vattenfåran.

Länsstyrelsen i Örebro län om översvämningar

Länsstyrelsen i Västmanlands län om översvämningar

Översvämningskartering Arbogaån 1999. SMHI och Räddningsverket

Analys av inträffade översvämningar i Örebro län

Utvärdering av vårflod Arbogaån 1977

Beskrivning av hydrologiska förhållanden i Arbogaån under extremår SMHI

Bilden nere till höger visar översvämningar (blå markering) i Arbogaåns vattensystem vid vårfloden 1977. (källa: Länsstyrelsen i Örebro län). Klicka på bilden för större version i nytt fönster!

Bilden nedan visar Ervalla och Järleåns inlopp till Väringen vid vårfloden 1977 (foto: Roland Eneflod, Länsstyrelsen Örebro län).

Bilden längst ned visar strandbod i Nora vid vårflod 1977 (foto: Björn Nordien, Frövifors Pappersbruksmuseum).


Länkar