Vattenrådet fyller 30 år
2018-11-20
Alsteråns vattenvårdsförbud bildades 1988. Fokus var då att hålla i den samordnade provtagningen i vattensystemet. År 2008 bildades Alsteråns Vattenråd, där man idag fortsatt samordnar provtagningar men det sker även mycket annat arbete. Exempelvis mindre åtgärder, utredningar, remisser och möten för att hålla en god vattenstatus i Alsteråns avrinningsområde.
Årsrapport 2017
2018-05-07
Nu kan du läsa årsrapporten från recipientkontrollen för år 2017. Den finns upplagd under Dokument till vänster i menyn!
Var med och tyck till om vattenarbetet i Sverige och Alsterån!
2018-02-23
För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan du vara med, tycka till och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning kommande år.

Mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018 pågår samråd om två separata delar inom vattenförvaltningen.
Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen
Del 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor

Samrådsmaterialet finns att läsa på Vattenmyndigheternas hemsida Här kan du även lämna dina synpunkter direkt via webbformulär!

Lokala samrådsmöten
Vattenrådet anordnar två kvällar där ni har möjlighet att vara med och lyssna till en presentation av samrådsmaterialet samt diskutera detta och ge era synpunkter med fokus på Alsterån!

22 mars kl 18 i Blomstermåla Folkets Hus
5 april kl 18 i Fröseke (Nylunds skola)


Välkomna!

Årets utsättning av öring genomförd
2017-03-16För tredje året i rad var det så dags igen, utsättning av öringrom i Badebodaån på sträckan mellan Mörtelek och Ekholma. 20 000 rom placerades på de platser där vattenrådet tidigare iordningställt lekgrusbottnar. Vid elfisken har man konstaterat att öringar från tidigare utsättningar överlevt och vuxit till sig!

Detta planeras som ett återkommande projekt under några år framöver, där samarbete och finansiering sker genom Badebodaåns FVOF, Econova AB, fiskevårdsbidrag via Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Alsteråns Vattenråd.

Besök vår facebooksida för att se bilder från utsättningen.
Länkar