Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet
Publicerad 2018-02-02 15:28:54

2018-02-02

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en informations- och inspirationsskrift om vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet. Skriften Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet föreligger enbart i digital form. Skriften förklarar på ett populärt och pedagogiskt sätt den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag.

Förbundsdirektör Thomas Lennartsson påannonserade skriften vid höstens samverkansseminariun som arrangerades av Nissans och Ätrans vattenråd gemensamt.  

Nu finns rapporten att ladda ner här

Länkar