Samverkansseminarie med Nissans och Ätrans Vattenråd, 16-17 maj 2014
Publicerad 2014-03-17 13:41:00

En detaljerad inbjudan kommer att skickas ut under april månad. Seminariet kommer att hållas i Halmstad vid Slottsmöllan. Lördagen innehåller aktiviteter utomhus.

Länkar