Internationella våtmarksdagen
Publicerad 2018-02-02 16:05:08
<p>2018-02-02&nbsp;Denna dag antogs konventionen om v&aring;tmarker 1971 i den iranska staden Ramsar vid stranden av Kaspiska havet. Ramsarkonventionen arbetar f&ouml;r att bevara v&aring;tmarker, sj&ouml;ar, vattendrag och grunda marina omr&aring;den och nyttja dem p&aring; ett h&aring;llbart s&auml;tt samt hj&auml;lpa till att &ouml;ka allm&auml;nhetens medvetenhet om vikten och v&auml;rdet av v&aring;tmarker.&nbsp;</p>
<p>Samordnaren i Nissans vattenr&aring;d, Lasse Ohlsson, informerar om v&aring;tmarker och dess betydelse och milj&ouml;nyttan av&nbsp; b&aring;de dagvattendammar i urban milj&ouml; och v&aring;tmarker i landskapet f&ouml;r den biologiska m&aring;ngfalden och en god vattenkvalite&acute;.&nbsp;</p>
<p>Lyssna p&aring; Radio P4 Halland&nbsp;<a href="http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1016169?programid=4027">h&auml;r</a> Inslag fr&aring;n 15:36 till 15:43</p>
Utskriftsvänligt format