Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet
Publicerad 2018-02-02 15:28:54
<p>2018-02-02</p>
<p>Sveriges Fiskevatten&auml;garef&ouml;rbund har producerat en informations- och inspirationsskrift om vattenf&ouml;rvaltningen och fiskev&aring;rdsomr&aring;det. Skriften Vattenf&ouml;rvaltningen och fiskev&aring;rdsomr&aring;det f&ouml;religger enbart i digital form. Skriften f&ouml;rklarar p&aring; ett popul&auml;rt och pedagogiskt s&auml;tt den svenska vattenf&ouml;rvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppn&aring; en god vattenmilj&ouml;status i landets sj&ouml;ar och vattendrag.</p>
<p>F&ouml;rbundsdirekt&ouml;r Thomas Lennartsson p&aring;annonserade skriften vid h&ouml;stens samverkansseminariun som arrangerades av Nissans och &Auml;trans vattenr&aring;d gemensamt. &nbsp;</p>
<p>Nu finns rapporten att ladda ner <a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Vattenfrvaltningen_och_fiskevrdsomrdet.pdf">h&auml;r</a></p>
Utskriftsvänligt format