Samverkansseminarium med Nissans och Ätrans vattenråd 2017-11-29
Publicerad 2017-12-14 12:36:10
<p>2017-11-29&nbsp;Nissans och &Auml;trans vattenr&aring;d h&ouml;ll 2017-11-29 ett samverkansseminarium om de b&aring;da vattenomr&aring;denas livsmilj&ouml; f&ouml;r m&auml;nniskor och den biologiska m&aring;ngfalden.</p>
<p><img src="http://www.vattenorganisationer.se/images/72/2017-12/IMG_2468.JPG" alt="" /></p>
<p>Ordf&ouml;randen Lars P&uuml;ss och samordnaren i Nissans vattenr&aring;d h&auml;lsar v&auml;lkomna till dagens konferens.</p>
<p>Ett 60-tal deltagare som arbetar med vattenv&aring;rden p&aring; v&auml;stkusten samlades p&aring; Tyl&ouml;b&auml;cks Konferenshotell f&ouml;r att lyssna till m&aring;nga inspirerande f&ouml;redrag. Dagen avslutades med att de n&auml;rvaranden fick l&auml;mna f&ouml;rslag p&aring; n&aring;gra av de fr&aring;gor man anser v&auml;sentliga f&ouml;r vattenr&aring;dens fortsatta arbete.</p>
<p><img src="http://www.vattenorganisationer.se/images/72/2017-12/IMG_2408.JPG" alt="" /></p>
<p>Dagens m&aring;lbild var att visa p&aring; vattendragens betydelse f&ouml;r alla oss m&auml;nniskor och biologisk m&aring;ngfald, vilka v&auml;rden som finns, men ocks&aring; vilka hot som f&ouml;religger. Mycket har blivit b&auml;ttre, speciellt vattenkvaliteten t.ex. tungmetaller, gifter och inte minst den bakteriella statusen. Men fortfarande finns problem kvar som t.ex. f&ouml;rsurningen, trots m&aring;ng&aring;rig kalkning (som inte f&aring;r upph&ouml;ra!). Nissan och &Auml;tran viktiga f&ouml;r vandrande fisk f&ouml;r reproduktion och uppv&auml;xt.<br />P&aring; m&aring;nga st&auml;llen &auml;r den fysiska p&aring;verkan m&auml;rkbar. Energiproduktionen &auml;r viktig och m&aring;ste vara f&ouml;renlig med att vattendragen samtidigt kan s&auml;kerst&auml;lla biologiska v&auml;rden. Hertingforsen i Falkenberg &auml;r ett exempel d&auml;r dessa intressen har kunnat f&ouml;renats.</p>
<p>I det fortsatta arbetet &auml;r det av stor betydelse att vi kopplar samman de limniska vattenr&aring;den med det nybildade kustvattenr&aring;det f&ouml;r Hallandskusten. Klimatf&ouml;r&auml;ndringarna k&auml;nner inga gr&auml;nser utan p&aring;verkan sker b&aring;de p&aring; land, i vattendragen och kustvattnet med &ouml;versv&auml;mningar, erosion, sedimentation, s&auml;kerhetsaspekter, f&ouml;rs&auml;mrad vatten&shy;kvalitet, vilket i slut&auml;ndan p&aring;verkar alla levande organismer negativt!</p>
<p><img src="http://www.vattenorganisationer.se/images/72/2017-12/IMG_2416.JPG" alt="" /></p>
<p>Johan Kling DHI visar och f&ouml;rklarar vattendragens hydrologiska processer.</p>
<p>De intressanta f&ouml;redragen kan du l&auml;sa genom att klicka p&aring; l&auml;nkarna nedan:<br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Johan_Kling_Vatten_och_sediment_i_landskapet_2017-09-29.pdf">Johan Kling, DHI, Karakt&auml;risering av vattendrag, hydrologi mm.</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/AB_Nissan_Atran20171129.pdf">Andreas B&auml;ckstrand, Vattenmyndigheten, Naturv&auml;rdesmodellen och milj&ouml;kvalitetsnormer</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Jonas_Elghagen_20171128_-_Halmstad_-_JONAS_delas.pdf">Jonas Elghagen, Elghagens fiskev&aring;rd,Till&auml;mpad fiskekologi, &aring;tg&auml;rder i reglerade vattendrag</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Mats_Hebrand_Oh171129.pdf">Mats Hebrand, Fiskev&aring;rdsteknik AB, Fiskvandring i &Auml;tran och Nissan</a></p>
<p>Patrik Leonardsson/N Nissan i bilder (Ej tillg&auml;ngligt boken om Nissan g&aring;r att k&ouml;pa)<br />Patriks fantastiska bilder gav oss en "aha" upplevelse av hur vackra v&aring;ra vatten faktiskt &auml;r!</p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Hans_Hansson_Kustzonsplanering_171129.pdf">Hans Hanson, LTH, Kustzonsplanering i ett f&ouml;r&auml;ndrat klimat</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Martin_Hansson__Samordnad_beredskapsplan_fr_versvmning_webb.pdf">Martin Hansson, Statkraft Sverige ABSamordnad beredskapsplan f&ouml;r h&ouml;ga fl&ouml;den</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Martin_Hansson__Samordnad_beredskapsplan_fr_versvmning_webb.pdf">och &ouml;versv&auml;mning</a><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Jonas_Olsson_Fredrag_Destination_Halland.pdf">Jonas Olsson, Region Halland, Vattendragens v&auml;rde ur ett samh&auml;llsperspektiv</a></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/atransvro/downloads/28/Sammanstllning_vsentliga_frgor_seminarium_2017-11-29.pdf">Sammanst&auml;llning av v&auml;sentliga fr&aring;gor f&ouml;r vattenr&aring;den.</a></p>
<p>Ett stort tack till alla deltagare och f&ouml;rel&auml;sare som bidrog till en lyckad inneh&aring;llsrik dag!</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Nissans och &Auml;trans vattenr&aring;d</p>
Utskriftsvänligt format