Välkommen till Vattenrådet för Blekingekusten
Säg något viktigare än vårt Vatten!
I nya Vattenrådet kan vi gemensamt påverka.

Vatten har stor betydelse för oss alla. Det vi dricker, djurens och växternas behov, vårt badvatten - allt ska ha hög vattenkvalitet. Vatten är också en förutsättning för en stor del av industrin, jordbruket , fisket, båt- och friluftsliv m fl.
Vatten är ingen oändlig resurs och därför kan olika intressen komma att stå mot varandra. Det här som Vattenrådet har sin roll – nämligen att hitta lösningarna som tillgodoser allas behov.

Vad är ett Vattenråd?
Vattenrådet samlar intressenter inom ett begränsat geografiskt område ( kan vara ett avrinningsområde eller t ex en kuststräcka). Vårt Vattenråd omfattar Blekingekusten. Vattenrådet är det lokala forumet, där alla intressenter kommer samman, med fokus på vattnets bästa. Råden och frågorna går härifrån till Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen som i sin tur jobbar tillsammans med den nya Havs-och Vattenmyndigheten (HaV).

Största möjliga tyngd!
För att skapa största möjliga tyngd i vårt Vattenråd behöver vi bli representanter för så många olika vatten- intressen som möjligt. Och därmed möjlighet att påverka.
Vilka intressen har du, när vi talar om vatten och framtiden?
Vatten regleringar, vattenrening, VA-verksamheter, jordbruk, skogsbruk, fiske, försvaret,båt-och friluftsliv, engagemang i natur och miljöorganisationer.
Vilket intresse du än har i vattenfrågor, så är din roll viktig, som du förstår!
Vi vill gärna se dig som medlem. Klicka HÄR för info om hur du kan bli medlem i vattenrådet.
Länkar