Välkommen till Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeåns Vattendragsförbund verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status uppnås. Vattendragsförbundet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattendragsförbundet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattendragsförbundet är öppet för alla organisationer och företag som önskar medverka i arbetet.

Länk till karta över Vegeåns avrinningsområde finns Här

Nyheter
Anbud
Vegeåns Vattendragsförbund inbjuder till att lämna anbud avseende utförande av recipient- kontrollprogram i Vegeån 2018-2020 i enlighet med förfrågningsunderlag nedan. Anbud ska lämnas in senast 2017-09-29.
Klicka på länkarna nedan för förfrågnings-
underlag och följebrev.
Förfrågningsunderlag Recipientkontroll 20170613
Följebrev förfrågningsunderlag 20170613Se videoinspelning från Vegeåns attendragsförbunds seminarium 2015-02-05: Vegeån - Allas ansvar. Klicka :HÄR

Se videoinspelning från Vegeåns Vattendragsförbunds seminarium 2013-02-07: Vegeån - Allas ansvar

Vegeån - Allas ansvar, del 1(2):
http://www.youtube.com/watch?v=RFaL_k_tsl0
Vegeån - Allas ansvar, del 2(2):
http://www.youtube.com/watch?v=xm8EauZ61sc
Länkar