Medlemmar i Trosaåns vattenvårdsförbund
Publicerad 2012-10-17 11:46:28

Gnesta kommun
Trosa kommun
Södertälje kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Stockholms läns landsting
Lantbrukarnas Riksförbund
Telge Nät AB
Trosabygdens Naturskyddsförening
Trosa Amatörfiskeklubb
Gnestaortens Fiskevårdsförening
Gnesta Båtklubb
Daga Härads Vattenavledningsföretag
Gallus Elit AB

Länsstyrelsen i Södermanlands län (adjungerade)
Länsstyrelsen i Stockholms län (adjungerade)

Bli medlem
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till förbundets styrelse. Medlem betalar årsavgift som beslutas av förbundsstämman (föreningar och ideella organisationer kan bli medlem utan avgift). Medlemmarna får årligen en redogörelse av verksamheten för Trosaån.

Anmälningsblankett

Länkar