Vattenanalyser
Publicerad 2015-10-27 13:13:07
<p>Fr&aring;n och med 2015 utf&ouml;r Sydv&auml;stra Sk&aring;nes Vattenr&aring;d provtagningen av vattenkvaliteten i Vellinge, Trelleborgs och Skurups vattendrag.</p>
<p>Resultaten av&nbsp;vattenanalyserna framg&aring;r av filerna nedan, dels som diagram dels i siffror.</p>
<p><strong>PROVTAGNINGSRESULTAT 2017</strong></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/Provtagningsresultat_fyskem_parametrar_januari-december_2017.pdf">Provtagningsresultat_fyskem_parametrar_januari-december_2017.pdf</a>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/Provtagningsresultat_metaller_december_2017.pdf">Provtagningsresultat_metaller_december_2017.pdf</a></strong></p>
<p><strong>PROVTAGNINGSRESULTAT 2016</strong></p>
<p>&Aring;<a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/rsrapport_vattenkontrollprogram_2016.pdf">rsrapport_vattenkontrollprogram_2016.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/Kiselalger_rapport_2016.pdf">Kiselalger_rapport_2016.pdf</a></p>
<p><strong>PROVTAGNINGSRESULTAT 2015</strong></p>
<p>&Aring;<a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/rsrapport_vattenkontrollprogram_2015.pdf">rsrapport_vattenkontrollprogram_2015.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/Komplettering_1_rsrapport_2015.pdf">Komplettering_1_&aring;rsrapport_2015.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/106/Komplettering_2_rsrapport_2015.pdf">Komplettering_2_&aring;rsrapport_2015.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
Utskriftsvänligt format