Demonstrationsanläggning i Sagåns avrinningsområde
Publicerad 2017-02-09 13:29:59
<p>Vattenmyndigheten i Norra &Ouml;stersj&ouml;n har s&ouml;kt och f&aring;tt beviljat medel inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Projektet kommer inneb&auml;ra en rad aktviteter som ska genomf&ouml;ras under 7,5 &aring;rs tid i hela vattendistriktet.</p>
<p>En av aktiviteterna i projektet &auml;r att inom Sag&aring;ns avrinningsom&aring;rde skapa en demonstrationsplats f&ouml;r olika typer av vattenv&aring;rds&aring;tg&auml;rder som kan genomf&ouml;ras inom lantbruket. Det kan handla om fosfordammar, kalkfilterdiken, strukturkalkning, dr&auml;nering, skyddszoner mm. Syftet &auml;r att kunskapen om de olika &aring;tg&auml;rderna ska bli mer l&auml;ttillg&auml;nglig. Man ska genom ett bes&ouml;k p&aring; platsen f&aring; inspiration och helst kunna se vad som vore l&auml;mpligt att g&ouml;ra p&aring; den egna g&aring;rden.&nbsp;Platsen f&ouml;r demonstrationsanl&auml;ggningen b&ouml;r vara l&auml;tt att ta sig till och &ouml;nskv&auml;rt &auml;r att vattenv&aring;rds&aring;tg&auml;rder redan har&nbsp;genomf&ouml;rts p&aring; platsen s&aring; att man har n&aring;got att utg&aring; ifr&aring;n.</p>
<p>En annan tanke &auml;r att ist&auml;llet f&ouml;r att ta fram en helt ny demonstrationsplats, f&ouml;rs&ouml;ka utveckla omr&aring;det vid Brunnby ytterligare. D&auml;r finns det redan en fosfordamm, kalkfilterdiken, strukturkalkning mm och dessutom &auml;r detta en redan k&auml;nd samlingsplats f&ouml;r lantbrukare. Om det &auml;r m&ouml;jligt, skulle man kunna genomf&ouml;ra ytterligare vattenv&aring;rds&aring;tg&auml;rder (tv&aring;stegsdiken mm) och dessutom utveckla m&ouml;jligheten att visa de olika &aring;tg&auml;rderna p&aring; ett pedagogiskt s&auml;tt (skyltar, broschyrer, app?).&nbsp;</p>
<p>Har ni fr&aring;gor kring detta arbete kan ni v&auml;nda er till Susanna Hansen, V&auml;ster&aring;s stad,&nbsp;<a href="mailto:susanna.hansen@vasteras.se">susanna.hansen@vasteras.se</a></p>
Utskriftsvänligt format