Välkommen till Sagåns Vattenråd
Sagåns vattenråd bildades 2012. Vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås. Vattenrådet ska medverka i planerings- och samrådsprocesser som kan påverka vattenmiljön i Sagån samt sträva efter att öka kunskapen om Sagåns vattenmiljöer.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.

Sagåns vattenråd finns också på Facebook

Kolla in på Nyheter, där hittar du information om möjligheten att anlägga en demonstrationsanläggning i Sagåns avrinningsområde.Medlemsavgiften till Sagåns vattenråd kan betalas genom att Swisha 100 kronor till
123 259 11 70, ange ditt namn och adress i meddelandefältet.

Elfiske vid Agueliplatsen i Sala
Den 15 september kl 10.00 anordnar Sagåns vattenråd i samarbetet med Länsstyrelsen i Västmanland elfiske vid Agueliplatsen i Sala. Är du nyfiken på livet i vattnet? Varmt välkommen och se vad som fiskas upp.
Länkar