Välkommen till Ölands Vattenråd!
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Genom att fokusera arbetet på att förbättra vattenbalansen ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och läckage av näring kan minska genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, skogsägare, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Vi arbetar aktivt med vattenvårdsåtgärder och samverkar med vattenråden i Kalmar kommun Ostkustens vattensamling.

Vill Du bli medlem i Ölands vattenråd? Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Betala in 100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt namn, och e-post och/eller telefonnummer på inbetalningen.

Ladda ner Ditt inbetalningskort direkt! Inbetalningskort medlemsavgift

Kristin Bertilius, samordnare
telefon: 0485-88480,
e-post: kristin.bertilius@borgholm.se
Adress: Box 52, 387 21 Borgholm

Organisationsnummer: 802456-5338
Bankgiro: 716-0419

Gå med i Ölands vattenråds grupp på Facebook så får du veta vad som händer, när det händer!

Välkommen att stödja arbetet för Ölands vatten – Ölands vatten med kvalité är vår idé!
Vattenrådets Kunskapskväll
Den 9 november kl. 19.00 bjöd Ölands Vattenråd in till en kunskapskväll för att belysa hur olika lantbrukare har hanterat vattenbristen och hur de ser på tillgången på vatten på sikt, hur de har valt att förhålla sig till marknaden och deras vardags verklighet med regler och tillsyn.

Medverkande:
- Björn Folkesson, växtodlare och marknadskolumnist
- Hanna Karlsson, Österbo gård och bloggare
- Tommy Pettersson, Knäppinge gård
- Nina Nilsson, Greppa Näringen
- Henrik Andersson, Länsstyrelsen i Kalmar

Moderator: Karolina Ekstrand, journalist och kommunikatör.

På vår sida för aktiviteter kan du läsa mer om kvällen och ett referat på vad som sades och kom fram.
Skrivelse angående Ölands vattentillgångar och -användning
Styrelsen för Ölands Vattenråd har skrivit till kommunstyrelserna i Borgholms och Mörbylånga kommuner för att ge idéer till hur arbetet på längre sikt kan säkra dricksvattnet.

Det är de låga grundvattennivåerna under 2016-2017 som är anledningen till skrivelsen. Vattenrådet vill bland annat se mer samarbete och diskussion mellan olika intressen för att bättre utnyttja och ge förutsättning för de naturliga vattentillgångarna.

Du kan läsa skrivelsen här.
Fortsätt vara sparsam med vatten!
Trots att det har regnat har inte alla kommunala täkter återhämtat sig. Det gäller alltså att fortsätta att vara sparsam med vår gemensamma resurs.

Dels beror bristen på att vi har fått för lite nederbörd de delar av året som grundvatten bildas (oktober-april), men också av att vi har rätat och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av och regn- och dräneringsvatten spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas.

För att minska avrinningen vill Vattenrådet och LRF informera om en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar!

Läs mer i den folder som vattenrådet och LRF har tagit fram tillsammans.

Du kan ladda ner foldern här och hittar mer information och fler exempel här: Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Vi stöder vattenrådets arbete på Öland!
Här publicerar vi de företag och organisationer som stöttar vårt arbete

Alvets sportfiskeklubb länk till hemsida
Annys fiske
Borgholm Energi AB, länk till hemsida
Borgholms kommun länk till hemsida
Camping Öland, 21 campingar på Öland, länk till hemsida
Degerhamn båt- och sportfiskeklubb
Funcktion reklambyrå AB länk till hemsida
Karlssons mek. verkstad Länk till hemsida
Lantbrukarnas Riksförbund, länk till hemsida
Lindbytvätten länk till hemsida
Mörbylånga kommun länk till hemsida
Svenska Yrkesfiskare Ek.för.
Ölands Naturskyddsförening länk till hemsida
Öland Gotland Fiskareförbund länk till hemsida
Ölandsmagazinet länk till hemsida
Ölands trolling och sportfiskeklubb länk till hemsida
Länkar