Välkommen till Ölands Vattenråd!
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Genom att fokusera arbetet på att förbättra vattenbalansen ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och läckage av näring kan minska genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, skogsägare, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Vi arbetar aktivt med vattenvårdsåtgärder och samverkar med vattenråden i Kalmar kommun Ostkustens vattensamling.

Vill Du bli medlem i Ölands vattenråd? Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Betala in 100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt namn, och e-post och/eller telefonnummer på inbetalningen.

Ladda ner Ditt inbetalningskort direkt! Inbetalningskort medlemsavgift

Kristin Bertilius, samordnare
telefon: 0485-88480,
e-post: kristin.bertilius@borgholm.se
Adress: Box 52, 387 21 Borgholm

Organisationsnummer: 802456-5338
Bankgiro: 716-0419

Gå med i Ölands vattenråds grupp på Facebook så får du veta vad som händer, när det händer!

Välkommen att stödja arbetet för Ölands vatten – Ölands vatten med kvalité är vår idé!
Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Vattenbristen är som bekant delvis orsakad av för lite nederbörd, men också av att vi har rätat och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av och regn- och dräneringsvatten spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas.

För att minska avrinningen vill Vattenrådet och LRF informera om en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar!

Läs mer i den folder som vattenrådet och LRF har tagit fram tillsammans.

Du kan ladda ner foldern här och hittar mer information och fler exempel här: Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Vattenpriset 2016
Ölands Vattenråd har instiftat ett vattenpris som kan delas ut en gång per år. Vattenpriset ska premiera och uppmärksamma särskilda insatser som
gagnar Ölands kust-, yt- eller grundvatten och endast till genomförda projekt, åtgärder eller konkreta handlingar eller aktioner. Mottagare kan vara såväl föreningar, företag som privatpersoner.

I år tilldelades priset till Kronocamping Saxnäs och motiveringen lyder:

"Vattenpriset 2016 för värdefulla insatser för Ölands vatten tilldelas Kronocamping Saxnäs, som genom systematisk nytänkande och snabba investeringar minskar förbrukningen av dricksvatten och bidrar på så sätt till att ett hårt tryck på en begränsad resurs minskar. Åtgärder som sjövatten till pooler, snålspolande munstycken och minskad duschtid kan tjäna som förebild för både företag och allmänhet!"

Se en film från utdelandet på vattenrådets Facebooksida!
Öland har brist på vatten!
På Öland har vi nu upplevt ett par år med extremt lite nederbörd då det vanligtvis finns stora möjligheter till grundvattenbildning.

Nu väntar en tid då det går åt mycket vatten. Därför måste vi alla hjälpas åt och spara så mycket som möjligt på vår gemensamma resurs. Om vi spara mer kan det komma fler!

Båda kommunerna och vattenrådet har gett ut information om hur vi alla kan spara på olika sätt – ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Ölands Vattenråd publicerade en skrivelse på Internationella Vattendagen med fokus på den akuta vattensituationen. Vi vill med skrivelsen uppmana Länsstyrelse, kommuner och andra aktörer att arbeta långsiktigt och utnyttja de naturliga system som kan återställas i det öländska landskapet för att minska riskerna för att grundvattnet tar slut. Läs skrivelsen här: länk till skrivelsen

Vi stöder vattenrådets arbete på Öland!
Här publicerar vi de företag och organisationer som stöttar vårt arbete

Alvets sportfiskeklubb länk till hemsida
Annys fiske
Borgholm Energi AB, länk till hemsida
Borgholms kommun länk till hemsida
Camping Öland, 21 campingar på Öland, länk till hemsida
Degerhamn båt- och sportfiskeklubb
Funcktion reklambyrå AB länk till hemsida
Karlssons mek. verkstad Länk till hemsida
Lantbrukarnas Riksförbund, länk till hemsida
Mörbylånga kommun länk till hemsida
Svenska Yrkesfiskare Ek.för.
Ölands Naturskyddsförening länk till hemsida
Öland Gotland Fiskareförbund länk till hemsida
Ölandsmagazinet länk till hemsida
Ölands trolling och sportfiskeklubb länk till hemsida
Länkar