Välkommen till Ölands Vattenråd!
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Genom att fokusera arbetet på att förbättra vattenbalansen ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och läckage av näring kan minska genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, skogsägare, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Vi arbetar aktivt med vattenvårdsåtgärder och samverkar med vattenråden i Kalmar kommun Ostkustens vattensamling.

Vill Du bli medlem i Ölands vattenråd? Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Betala in 100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt namn, och e-post och/eller telefonnummer på inbetalningen.

Ladda ner Ditt inbetalningskort direkt! Inbetalningskort medlemsavgift

Kristin Bertilius, samordnare
telefon: 0485-88480,
e-post: kristin.bertilius@borgholm.se
Adress: Box 52, 387 21 Borgholm

Organisationsnummer: 802456-5338
Bankgiro: 716-0419

Gå med i Ölands vattenråds grupp på Facebook så får du veta vad som händer, när det händer!

Välkommen att stödja arbetet för Ölands vatten – Ölands vatten med kvalité är vår idé!
Höstbål för Östersjön!
Vattenråden i Kalmar och på Öland tände höstbål för Östersjön på kvällen den 26 augusti.

I de öländska hamnarna hade serveringarna öppet i Böda, Sandvik, Kårehamn, Stora Rör och Gräsgård. I Bläsinge serverades kaffe med dopp och Gräsgård fanns sillmackor. I Degerhamn kunde man njuta av sund och solnedgång.

På samlingssidan Forneldarnas Natt kan du se alla eldar runt hela Östersjön som tändes samtidigt under lördagskvällen. Inom kort kommer vi förhoppningsvis lägga ut lite bilder från kvällen.
Fortsätt vara sparsam med vatten!
Även i år har Öland brist på grundvatten. Detta drabbar både de kommunala täkterna och enskilda brunnar.

Dels beror bristen på att vi har fått för lite nederbörd de delar av året som grundvatten bildas (oktober-april), men också av att vi har rätat och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av och regn- och dräneringsvatten spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas.

För att minska avrinningen vill Vattenrådet och LRF informera om en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar!

Läs mer i den folder som vattenrådet och LRF har tagit fram tillsammans.

Du kan ladda ner foldern här och hittar mer information och fler exempel här: Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Ölands Vattenråd får pris!
Ölands Vattenråd har fått ta emot 150 000 kronor från Ölandsstiftelsen för sitt arbete med det öländska vattnet!

– Det är en ära och det är välkomna pengar för allt vårt arbete sker ideellt, säger Lars Karlsson, föreningens kassör, till Ölandsbladet.

Erik Linder från Ölandsstiftelsen motiverar priset så här:
- Vi kände att Ölands Vattenråd är värda detta för deras arbete med att göra Östersjön och vattnet på Öland bättre.

Hur pengarna ska komma till användning ska styrelsen ta ställning till, men de kan användas till egna åtgärder, stötta andra projekt, det finns åtgärder för att minska utsläppen till Östersjön och även förbättra miljön för fiskarna i våra bäckar.

Bild från Ölandsbladet.
Vi stöder vattenrådets arbete på Öland!
Här publicerar vi de företag och organisationer som stöttar vårt arbete

Alvets sportfiskeklubb länk till hemsida
Annys fiske
Borgholm Energi AB, länk till hemsida
Borgholms kommun länk till hemsida
Camping Öland, 21 campingar på Öland, länk till hemsida
Degerhamn båt- och sportfiskeklubb
Funcktion reklambyrå AB länk till hemsida
Karlssons mek. verkstad Länk till hemsida
Lantbrukarnas Riksförbund, länk till hemsida
Lindbytvätten länk till hemsida
Mörbylånga kommun länk till hemsida
Svenska Yrkesfiskare Ek.för.
Ölands Naturskyddsförening länk till hemsida
Öland Gotland Fiskareförbund länk till hemsida
Ölandsmagazinet länk till hemsida
Ölands trolling och sportfiskeklubb länk till hemsida
Länkar