Välkommen till Ölands Vattenråd!
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Genom att fokusera arbetet på att förbättra vattenbalansen ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och läckage av näring kan minska genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, skogsägare, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Vi arbetar aktivt med vattenvårdsåtgärder och samverkar med vattenråden i Kalmar kommun Ostkustens vattensamling.

Vill Du bli medlem i Ölands vattenråd? Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Betala in 100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt namn, och e-post och/eller telefonnummer på inbetalningen.

Ladda ner Ditt inbetalningskort direkt! Inbetalningskort medlemsavgift

Kristin Bertilius, samordnare
telefon: 0485-88480,
e-post: kristin.bertilius@borgholm.se
Adress: Box 52, 387 21 Borgholm

Organisationsnummer: 802456-5338
Bankgiro: 716-0419

Gå med i Ölands vattenråds grupp på Facebook så får du veta vad som händer, när det händer!

Välkommen att stödja arbetet för Ölands vatten – Ölands vatten med kvalité är vår idé!
Ölands Vattenråd uppmärksammar internationella vattendagen!
Den internationella vattendagen firas varje år den 22 mars. Den är instiftad av FN och i år är temat vatten och jobb.

På Öland har vi nu upplevt ett par år med extremt lite nederbörd då det vanligtvis finns stora möjligheter till grundvattenbildning. Ölands Vattenråd vill med skrivelsen uppmana Länsstyrelse, kommuner och andra aktörer att arbeta långsiktigt och utnyttja de naturliga system som kan återställas i det öländska landskapet för att minska riskerna för att grundvattnet tar slut. Läs skrivelsen här: länk till skrivelsen

Vattenrådets framarbetade material
Vattenrådet svarar på samråd, gör skrivelser och tar fram eget material och rapporter. Vi gör det för att påverka, belysa och informera. Efter hand publicerar vi våra dokument och samlar dem på hemsidan.

Här kan du ladda ner och läsa dokumenten från Ölands Vattenråd.
Välkomna på aktiviteter!
Vi försöker visa alla vattenaktiviteter som arrangeras på och i närheten av Öland. Titta in på sidan aktiviteter så kan du se vad som är på gång!

Vi stöder vattenrådets arbete på Öland!
Här publicerar vi de företag och organisationer som stöttar vårt arbete

Alvets sportfiskeklubb länk till hemsida
Annys fiske
Borgholm Energi AB, länk till hemsida
Borgholms kommun länk till hemsida
Camping Öland, 21 campingar på Öland, länk till hemsida
Degerhamn båt- och sportfiskeklubb
Funcktion reklambyrå AB länk till hemsida
Karlssons mek. verkstad Länk till hemsida
Lantbrukarnas Riksförbund, länk till hemsida
Mörbylånga kommun länk till hemsida
Svenska Yrkesfiskare Ek.för.
Ölands Naturskyddsförening länk till hemsida
Öland Gotland Fiskareförbund länk till hemsida
Ölandsmagazinet länk till hemsida
Ölands trolling och sportfiskeklubb länk till hemsida
Länkar