Protokoll från styrelsemöten 2017
2017-06-26
Nu finns alla protokoll från styrelsemöten under 2017 utlagda. Årsmötesprotokollet blir utlagt så fort det blivit justerat.
Handlingar inför årsmötet
2017-03-16
Nu finns handlingar inför årsmötet utlagda under dokument och möteshandlingar.

Dagordning Årsmöte 22 mars 2017
1. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
2. Val av revisor
3. Redogörelse av verksamhetsberättelse
4. Ekonomisk berättelse och bokslut (kassören)
5. Revisionsberättelse (revisorn)
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive redogörelse för finansiering
8. Beslut om ev. medlemsavgift.
9. Val av styrelse (ledamöter, ordförande)
10. Val av valberedning
11. Inkomna förslag
12. Övriga frågor


Glöm inte att anmäla till årsmötet senast den 19 mars för beställning av lunch. Till studiebesöket går det bra att bara dyka upp.
Välkommen på årsmöte och studiebesök med Norsälvens vattenråd 22 mars
2017-02-28
Varmt välkommen på årsmöte med studiebesök för Norsälvens vattenråd!

Var: Lilleruds gymnasium, Vålberg, Karlstad
När: 22 mars, kl 12-ca 16

Program

12:00 Lunch på Lillerud och sedan årsmöte kl 13. Anmälan årsmötet till karolina@kamh.se senast 19 mars

14:00 Studiebesök vid Lilleruds fosfordammar (samling vid matsalen), Anders Westlund, Lilleruds gymnasium.

Anders berättar och visar hur de arbetat med dammar för att minska sitt läckage av övergödande ämnen.


Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan senast en vecka innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Frågor eller anmälan till årsmötet,


Karolina Hasselroth, samordnare Norsälvens vattenråd


karolina@kamh.se

073-9227766
Länkar