Kallelse till stämma 2017
Publicerad 2017-05-03 09:35:00

MÖRRUMSÅNS VATTENRÅD kallar till stämma

Tid: 29 maj 2017 kl 09.30-15.30
Plats: Fridafors Fritidscenter

OBS! Anmälan om deltagande senast den 22 maj till Ida Ström.
ida.strom@vaxjo.se
tel. 0470-796952

Program:
09:00 Fika
09:30 Stämma och efterföljande konstituerande styrelsemöte
10:30 Redovisning av recipientkontroll
12:00 Lunch
13.00 Fältbesök; Kraftverken i Fridafors (ta med hjälm för besök på pågående arbetsplats)
15:00 Avslut med kaffe

Länkar