Vattenvård i Aggaå-Skyeå-Djurle myr
Publicerad 2014-06-27 10:11:44

Vattenvård i Aggaå-Skyeå-Djurle Myr 

Biflödet Aggaå-Skyeån-Djurle myr i södra delen av Växjö har de senaste 15 åren genomgått en försämring i vattenkvalitet med avseende på fosfor. I Aggaåprojektet studeras anledningarna till detta närmare. Förslag på förbättringar tas fram.

För mer information kontakta anders.lundgren@vaxjo.se eller se http://www.vaxjo.se/aggaan. Projektet genomförs av Växjö kommun i samverkan med Mörrumsåns vattenråd, LRF Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs Län.

 

Länkar