Reduktionsfiske i Furen och Dansjön
Publicerad 2017-10-10 13:12:00
<p><strong>Dansj&ouml;n - Furens FVOF har tillsammans med M&ouml;rrums&aring;ns Vattenr&aring;d och Alvesta kommun beviljats bidrag fr&aring;n L&auml;nsstyrelsen i Kronoberg f&ouml;r att utf&ouml;ra en f&ouml;rstudie av reduktionsfiske i Furen och Dansj&ouml;n. Projektet syftar till att unders&ouml;ka m&ouml;jligheterna till att glesa ut best&aring;nden av bland annat m&ouml;rt, braxen, bj&ouml;rkna och sm&aring;abborrar. Mindre antal braxen i sj&ouml;n leder till b&auml;ttre tillv&auml;xt och storlek f&ouml;r kvarvarande fisk av alla arter och ett mer naturligt sammansatt fiskbest&aring;nd &ndash; allts&aring; ett mer attraktivt fiske. </strong></p>
<p><br />Furen, Dansj&ouml;n och m&aring;nga andra &ouml;verg&ouml;dda sj&ouml;ar har drabbats av en ond spiral: &Ouml;verfl&ouml;det av fosfor ger stora algblomningar med d&aring;liga siktf&ouml;rh&aring;llanden. Den d&aring;liga sikten ger m&ouml;rt och braxen konkurrensf&ouml;rdelar d&aring; de inte lika l&auml;tt kan f&aring;ngas av rovfisk. Stora m&auml;ngder braxen &auml;ter upp stor del av sm&aring;djuren som &auml;r viktiga f&ouml;r alla fiskarter under tidiga &aring;r. Rovfisken f&aring;r d&auml;rf&ouml;r sv&aring;rt att komma upp i den storlek som g&ouml;r att de blir verkliga rovfiskar och kan kontrollera vitfiskbest&aring;nden.<br />Projektet syftar till unders&ouml;ka utbredningen av vitfisk i Furen och Dansj&ouml;n och d&auml;rmed vilka milj&ouml;f&ouml;rb&auml;ttrande &aring;tg&auml;rder ett fullskaligt reduktionsfiske skulle bidra till. Vid ett fullskaligt reduktionsfiske i sj&ouml;ar d&auml;r vitfisk &auml;r dominerande kan man f&ouml;rv&auml;nta sig flera f&ouml;rb&auml;ttringar till f&ouml;ljd av fisket. F&ouml;r det f&ouml;rsta kommer djurplankton omedelbart att f&aring; en b&auml;ttre &ouml;verlevnad och d&auml;rmed kan de "beta ner" algblomningarna. Den h&auml;r f&ouml;rsta effekten kommer snabbt.<br />F&ouml;r det andra kommer undervattensvegetationen bli mindre st&ouml;rd av braxen som annars rotar i sedimenten efter mat. Undervattensvegetationen f&aring;r ocks&aring; b&auml;ttre ljusf&ouml;rh&aring;llanden och kan d&auml;rf&ouml;r breda ut sig och ge djurplankton b&auml;ttre g&ouml;msle och &ouml;verlevnad samt bidra till andra &ouml;nskv&auml;rda processer i sj&ouml;n.<br />F&ouml;r det tredje kommer all fisk, inte minst rovfisk, v&auml;xa till sig b&auml;ttre med anledning av minskad konkurrens om sm&aring;djur. &Auml;ven f&aring;gellivet kring sj&ouml;arna kommer att gynnas av den &ouml;kade tillg&aring;ngen p&aring; h&ouml;gkvalitativ f&ouml;da (till exempel vattengr&aring;suggor) fr&aring;n bottnarna.<br />F&ouml;r det fj&auml;rde minskar n&auml;ringsl&auml;ckaget fr&aring;n sediment till vatten n&auml;r sedimentet inte r&ouml;rs upp lika stor omfattning. En f&ouml;ljdeffekt &auml;r minskad sedimentation av alger, vilket ger mindre besv&auml;rliga syret&auml;rande processer i sedimentet i sj&ouml;arna.<br />F&ouml;rstudien av reduktionsfiske kommer att ske under h&ouml;sten 2017. I samband med fisket kommer vi att anordna en familjedag d&auml;r ni f&aring;r st&auml;lla fr&aring;gor till inblandade personer i projektet och se hur fisket g&aring;r till. <br />Fisken som f&aring;ngas blir till biogas.</p>
<p>Har du fr&aring;gor om projektet &auml;r du v&auml;lkommen att kontakta Ida Lidholt <em>ida.lidholt@vaxjo.se</em></p>
<p>Detta projekt har medfinansierats genom statsst&ouml;d till lokala vattenv&aring;rdsprojekt f&ouml;rmedlade av L&auml;nsstyrelsen i Kronoberg.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">.<img src="http://www.vattenorganisationer.se/images/65/LOVA/LOVA-logga.jpg" alt="" /></p>
Utskriftsvänligt format