Kallelse till stämma 2017
Publicerad 2017-05-03 09:35:00
<p>M&Ouml;RRUMS&Aring;NS VATTENR&Aring;D kallar till st&auml;mma</p>
<p>Tid: 29 maj 2017 kl 09.30-15.30<br />Plats: Fridafors Fritidscenter</p>
<p>OBS! Anm&auml;lan om deltagande senast den 22 maj till Ida Str&ouml;m.<br />ida.strom@vaxjo.se <br />tel. 0470-796952</p>
<p>Program:<br />09:00 Fika<br />09:30 St&auml;mma och efterf&ouml;ljande konstituerande styrelsem&ouml;te<br />10:30 Redovisning av recipientkontroll <br />12:00 Lunch <br />13.00 F&auml;ltbes&ouml;k; Kraftverken i Fridafors (ta med hj&auml;lm f&ouml;r bes&ouml;k p&aring; p&aring;g&aring;ende arbetsplats)<br />15:00 Avslut med kaffe</p>
Utskriftsvänligt format