Omröstning 
Vilket är det viktigaste vattenrelaterade problemet?

Försurning (7,1%)

Övergödning (33,1%)

Effekter pga klimatförändringar (4,8%)

Höga vattenflöden/översvämningar (7,5%)

Vandringshinder (19,9%)

Miljögifter (27,5%)


Antal röster: 477
Skapad: 2008-11-18

[ Tidigare omröstningar ]
Länkar