Kontaktperson och Styrgrupp hittar du här
Publicerad 2014-04-26 00:00:00

Sammankallande och  kontaktperson för Södra bottenvikens kustvattenråd är Anneli Stigsdotter, naturvårdare vid Umeå kommun. 

E-post: anneli.stigsdotter@umea.se

Telefon: 090- 16 16 86

Mobil: 070-554 05 44

Länkar