2018 innebär stora utmaningar...
2018-02-15
Vi vill undersöka vad som händer i Acksjösystemet nu när dammen är utriven. Kommer de olika öringstammarna att blanda sig med varandra? Vi vill DNA-testa individer från de olika stammarna för att ha en bra utgångsläge. Se projektansökan under flik Dokument/Acksjön.

Dessutom har vi ansökt om fiskevårdsmedel för att stärka Flodkräftan i Klamma-systemet. För att vara säkra på att inte signalkräftan kommer in så kopplar vi utsättningen till ett e_DNA spårningssystem. Se under Dokument/Upplunden

Värmullenprojektet går framåt med stormsteg - vi har haft "Närboendeträffar" där Värmullens vänner har visat stort engagemang. Se vidare Hagfors kommuns hemsida.

Stämman kommer att hållas den 24 maj vid Ransby herrgård. Munkfors är värd. Varmt välkomna då, alla våra medlemmar!

Styrelsen har haft sitt första möte, protokoll finns som vanligt under fliken dokument/styrelse
Ny LOVA-ansökan: Verkställande av åtgärdsplan Blysjön
2017-11-29
Genom att Forshaga kommun går in med projektledning har vi haft möjlighet att rigga ett LOVA-projekt på 2 år med syfte att verkställa den lokala åtgärdsplan som vi tidigare tagit fram för Blysjön och Tångån. Liksom tidigare är Kalkningsförbundet huvudman och våra samarbetspartner är Forshaga och Karlstads kommun, Bergvik Skog Väst, Blysjöns FVOf, markägare och brukare. Vattenrådets roll blir att vara allmänt behjälplig vid möten och genomförandet. Dessutom har styrelsen i dag beslutat att vattenrådet lägger in kontanta medel på 50 000 kr i projektet. Projektet avses starta maj 2018 och på gå i 2 år.

Nu håller vi tummarna att vi beviljas bidrag!

Projektbeskrivningen hittar ni under Dokument/Blysjön
Länkar