Biotopvård i Klamma älv
2017-06-26
Nu genomför vi vår åtgärdsplan för Upplundens AVR! Först ut är biotopvård på sträckan Uddeholmshyttan - Klammen. Vi har haft ett givande samråd med kulturenheten på länsstyrelsen genom att Björn Wallbom vandrade längs aktuella sträckor med oss den 22 juni 2017. Det finns flera mycket fina anläggningar för flottningen som vi kommer att vara varsamma med vid restaureringen. Sammanhängande enkelkistor i ytterkurvor samt timmerbeklädd botten minner om flottarnas arbete. Tony kommer att tillsammans med sina elever på Klarälvens folkhögskola utföra ett varsamt arbete manuellt. Läs mer under Dokument/Upplunden
Välbesökt möte i Östra Deje när Blysjöprojektet slutredovisades
2017-05-29
Ett 70-tal vattenvänner mötte upp vid Östra Deje gamla skola för att höra och diskutera vad man kan göra för att minska övergödningen av Blysjön. Under Dokument/projekt Blysjön-Tångån (se under meny till vänster) finns nu rapporten. Den skickas ut till alla intresserade som var på mötet. Nu vill vi vidare och genomföra bra åtgärder tillsammans!
Länkar