Äntligen släpper vintern sitt grepp om vattnet och vi förväntar oss en STOR vårflod!
2018-04-17
Inför stämman i Ransby herrgård den 24 maj: Handlingar finns under fliken Dokument/inför möten. Vi bjuder in allmänheten till em program: Ransjö-systemet då, nu och i framtiden.

Vad har hänt sen sist?
Ris är att vi inte fick godkänt på vår ansökan om genetisk undersökning av Acksjööring-stammarna, ros att vi har fått förhandsbesked om godkännande av biotopåtgärder samt bidrag till flodkräftförstärkningen i Klamma samt förhandsbesked på att vi får beviljade LOVA-medel till genomförande av vårt åtgärdsprogram Blysjön. Inte så illa!
2018 innebär stora utmaningar...
2018-02-15
Vi vill undersöka vad som händer i Acksjösystemet nu när dammen är utriven. Kommer de olika öringstammarna att blanda sig med varandra? Vi vill DNA-testa individer från de olika stammarna för att ha en bra utgångsläge. Se projektansökan under flik Dokument/Acksjön.

Dessutom har vi ansökt om fiskevårdsmedel för att stärka Flodkräftan i Klamma-systemet. För att vara säkra på att inte signalkräftan kommer in så kopplar vi utsättningen till ett e_DNA spårningssystem. Se under Dokument/Upplunden

Värmullenprojektet går framåt med stormsteg - vi har haft "Närboendeträffar" där Värmullens vänner har visat stort engagemang. Se vidare Hagfors kommuns hemsida.

Stämman kommer att hållas den 24 maj vid Ransby herrgård. Munkfors är värd. Varmt välkomna då, alla våra medlemmar!

Styrelsen har haft sitt första möte, protokoll finns som vanligt under fliken dokument/styrelse
Länkar