Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Styrelsemedlemmar 2015-2016
Förbundsmedlemmar
Rapport Hjälmarens fågelskär
2016-05-10

Hjälmarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Länsstyrelserna runt Hjälmaren medverkat till inventering av Hjälmarens fågelskär. Den första inventeringen gjordes under två veckor i början av juni 2015 och tanken är att inventeringen ska upprepas vartannat år. Rapporten hittar du nedan eller under dokumentfliken ovan till vänster.

Rapport Hjälmarens fågelskär 2015
Ny upphandling recipientprovtagning
2015-12-21
Vi har nu avslutat upphandlingsrundan för den nya kontrollprogramsperioden (2016-2019 med option för 2020 och 2021). Tre olika konsultbolag svarade på vårt anbud och utvärderingen skedde uteslutande på pris. Vi kommer fr o m 2016 att samarbeta med Medins Havs och Vattenkonsulter AB i Göteborg och vi tackar SLU för den tid de varit våra konsulter. Kontrollprogrammet hittar du här: Kontrollprogram 2016
Styrelsemöte dec 2015
2015-12-21
Protokoll från årets sista styrelsemöte hittar du nedan.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR


Styrelsemöte 2015-12-09
Styrelsemöte 2015-10-08
2015-10-23
Protokoll från årets andra styrelsemöte hittar du nedan. Styrelsemötet hölls i E.ons lokaler och vi fick dessutom se Mats Grimfoots bilder från Svartån. Mats planerar att ge ut en bok om Svartån.


Styrelsemöte 20151008
HJÄLMARDAGEN 2015
2015-09-30
Hjälmardagen hölls i Österåker den 17 september. Fokus låg på Öljaren och vilka åtgärder man kan genomföra för att nå god ekologisk status. Här hittar du presentationerna som hölls under dagen.

Presentationer Hjälmardagen 2015
Länkar