Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Förbundsmedlemmar

Hjälmarens Vattenförbund som sköter regleringen av Hjälmaren har en egen hemsida - https://hvf.insitu.se/
Hjälmardagen
2017-08-31
Årets Hjälmardag ägnar vi åt hur klimatförändringar påverkar oss och hur vi förbereder oss på bästa sätt. Seminariet hålls den 3 oktober i Bohmanssonssalen på Universitetssjukhuset i Örebro.

Välkomna med anmälan. För mer detaljer se inbjudan nedan.

Hjälmardagen 2017

Konstituerande styrelsemöte maj 2017
2017-06-16
Protokoll från det konstituerande styrelsemötet den 31 maj samt styrelsen nya sammansättning hittar du nedan.

Konstituerande styrelsemöte maj 2017
Styrelsemedlemmar 2017 och 2019
Årsmöte 2017
2017-06-13
Årsmötet hölls i E.oNs lokaler och efter årsmötet så fick vi en visning av verksamheten. Styrelsen passar på att tacka Mikael Norell och Magnus Bokén för guidningen.

Protokollet hittar du här:

Protokoll Årsmöte 2017
Recipientdata för 2016
2017-06-13
2016 års recipientdata som rådata i excelfil hittar du nedan eller under fliken "recipientdata i excelformat" under Menyn ovan. Vattenförings- och transportdata rapporteras i en separat fil. Årsrapporten redovisades på Årsmötet i maj och redovisas nedan och under fliken ovan. Vill ni ha ett pappersex. så kontaktar ni vattensamordnaren.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016 bilagedelen

Årsrapport 2016 bilaga vattenföring, transportberäkningar mm

Styrelsemöte april 2017
2017-05-02
Protokoll från styrelsemötet i april hittar du här nedan.

Styrelsemöte 2017-04-06
Länkar