Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Styrelsemedlemmar 2015-2016
Förbundsmedlemmar

Hjälmarens Vattenförbund som sköter regleringen av Hjälmaren har en egen hemsida - https://hvf.insitu.se/
Datum för årets styrelsemöten samt årsmöte
2017-01-16

Årsmöte hålls den 31 maj, plats meddelas senare.

Styrelsemöten hålls den 14 februari, 6 april, 31 maj (konstituerande), 19 oktober samt 5 december. Styrelsemöten hålls på Boställsvägen 4 om inget annat meddelas.
Styrelsemöte december 2016
2016-12-16
Protokoll från styrelsemötet den 7 december hittar du här nedan. Vi var denna gång på Stadsmuseet i Eskilstuna och passade på att dela ut årets vattenpris till Naturskolan i Eskilstuna. Vill du veta mer om deras verksamhet och varför de fick vattenpriset kan du läsa mer i pressmeddelandet nedan.

Styrelsemöte 2016-12-07
Pressmeddelande Vattenpriset 2016
Hjälmardagen 2016
2016-10-31
På årets Hjälmardag som hölls på Rosängen i Örebro var temat läkemedel. Under dagen diskuterades bland annat vilken effekt läkemedelsrester och andra mikrokemikalier har på recipientens ekosystem. Vi redovisade även de analyser av läkemedel som genomförts i Svartån och på reningsverket i Örebro. Här hittar du presentationerna från dagen.

Presentationer från Hjälmardagen 2016

Presentationer från Hjälmardagen 2016 forts
Styrelsemöte oktober 2016
2016-10-31
Protokoll från styrelsemötet den 18 oktober hittar du här

Styrelsemöte 2016-10-18
Årsrapporten för 2015
2016-06-01
Finns nu att ladda ned under fliken Recipientdata eller via länken nedan. Bilagedelen hittar du på samma sätt.[

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015 bilagedelen
Länkar