Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Styrelsemedlemmar 2015-2016
Förbundsmedlemmar

Hjälmarens Vattenförbund som sköter regleringen av Hjälmaren har en egen hemsida - https://hvf.insitu.se/
Styrelsemöte april 2017
2017-05-02
Protokoll från styrelsemötet i april hittar du här nedan.

Styrelsemöte 2017-04-06
Recipientdata för 2016
2017-03-06
2016 års recipientdata som rådata i excelfil hittar du nedan eller under fliken "recipientdata i excelformat" under Menyn ovan. Vattenförings- och transportdata rapporteras i en separat fil. Årsrapporten kommer i maj och redovisas på Årsmötet och finns att ladda ned på hemsidan så snart den är klar.

Recipientkontrolldata 2016
Vattenföring och transporter 2016
Styrelsemöte februari 2017
2017-03-06
Protokoll från årets första styrelsemötet, den 14 februari, hittar du här nedan.

Styrelsemöte 2017-02-14
Datum för årets styrelsemöten samt årsmöte
2017-01-16
Årsmöte hålls den 31 maj. Denna gång träffas vi på E.oNs anläggning i Örebro. Kallelse skickas ut under v18.

Styrelsemöten hålls den 14 februari, 6 april, 31 maj (konstituerande), 19 oktober samt 5 december. Styrelsemöten hålls på Boställsvägen 4 om inget annat meddelas.
Styrelsemöte december 2016
2016-12-16
Protokoll från styrelsemötet den 7 december hittar du här nedan. Vi var denna gång på Stadsmuseet i Eskilstuna och passade på att dela ut årets vattenpris till Naturskolan i Eskilstuna. Vill du veta mer om deras verksamhet och varför de fick vattenpriset kan du läsa mer i pressmeddelandet nedan.

Styrelsemöte 2016-12-07
Pressmeddelande Vattenpriset 2016
Länkar