Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Förbundsmedlemmar

Hjälmarens Vattenförbund som sköter regleringen av Hjälmaren har en egen hemsida - https://hvf.insitu.se/
NY VATTENSAMORDNARE ANSTÄLLD
2018-03-16
Det är nu klart att det blir Mia Andersson som kommer att ersätta Lotta Carlström som vattensamordnare och hon börjar efter sommaren. Mia kommer närmast från Örebro kommun och tack vare de erfarenheter hon har från sina tidigare jobb som vattenvårdshandläggare och biolog på Länsstyrelsen och miljöinspektör på Sydnärkes miljöförvaltning samt Vingåkers kommun har hon en god kännedom om vårt avrinningsområde.

Vi hälsar henne välkommen som ny vattensamordnare.

Lotta kommer att arbeta vidare med vatten- och miljöfrågor men nu som konsult på WSP i Örebro.
ÅRSMÖTE 2018
2018-03-08
Årsmötet är den 31 maj. Vi kommer att vara på Gamla Örebro i Wadköping (Örebro) och efter årsmötet och en genomgång av 2017 år resultat från recipientkontrollen samt lunch tar oss till reningsverket för en guidning på verket och en genomgång av deras uppströmsarbete. Anmäl deltagande på mail till lotta.carlstrom@hjvvf.se senast den 29 maj.
Styrelsemöte februari 2018
2018-03-07
Här hittar du protokollet.

Protokoll styrelsemöte februari 2018
Recipienkontroll resultat 2017
2018-02-28
Recipientkontroll 2017
Klimatrapport från SMHI
2018-02-28
Sveriges stora sjöar idag och i framtiden; SMHI rapport 49 2018

SMHI Klimatrapport Sveriges stora sjöar idag och i framtiden nr 49 2018
Länkar