Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Styrelsemedlemmar 2015-2016
Förbundsmedlemmar
Årsrapporten för 2015
2016-06-01
Finns nu att ladda ned under fliken Recipientdata eller via länken nedan. Bilagedelen hittar du på samma sätt.[

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015 bilagedelen
Konstituerande styrelsemöte
2016-06-28
Den nya styrelsen samlades till ett första styrelsemöte direkt efter årsmötet. Här nedan hittar du protokollet.

Konstituerande styrelsemöte 2016
Årsmöte
Årsmöte 2016

Hjälmarens vattenvårdsförbunds årsmöte genomfördes den 8 juni. Vi höll till i ASSA ABs lokaler i Eskilstuna och vi vill än en gång tacka för den intressanta visningen av verksamheten. Dagordningen, kallelse, protokoll och årsberättelse hittar du nedan. För övriga bilagor kontakta Lotta Carlström.

Dagordning Årsmöte 2016

Kallelse Årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2016

Årsberättelse 2015

Rapport Hjälmarens fågelskär
2016-05-10

Hjälmarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Länsstyrelserna runt Hjälmaren medverkat till inventering av Hjälmarens fågelskär. Den första inventeringen gjordes under två veckor i början av juni 2015 och tanken är att inventeringen ska upprepas vartannat år. Rapporten hittar du nedan eller under dokumentfliken ovan till vänster.

Rapport Hjälmarens fågelskär 2015
Styrelsemöte april 2016
2016-05-31
Protokoll från årets andra styrelsemöte hittar du nedan.


Styrelsemöte 2016-04-27
Länkar