Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Styrelsemedlemmar 2015-2016
Förbundsmedlemmar
Hjälmardagen 2016
2016-10-31
På årets Hjälmardag som hölls på Rosängen i Örebro var temat läkemedel. Under dagen diskuterades bland annat vilken effekt läkemedelsrester och andra mikrokemikalier har på recipientens ekosystem. Vi redovisade även de analyser av läkemedel som genomförts i Svartån och på reningsverket i Örebro. Här hittar du presentationerna från dagen.

Presentationer från Hjälmardagen 2016

Presentationer från Hjälmardagen 2016 forts
Styrelsemöte oktober 2016
2016-10-31
Protokoll från styrelsemötet den 18 oktober hittar du här

Styrelsemöte 2016-10-18
Årsrapporten för 2015
2016-06-01
Finns nu att ladda ned under fliken Recipientdata eller via länken nedan. Bilagedelen hittar du på samma sätt.[

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015 bilagedelen
Konstituerande styrelsemöte
2016-06-28
Den nya styrelsen samlades till ett första styrelsemöte direkt efter årsmötet. Här nedan hittar du protokollet.

Konstituerande styrelsemöte 2016
Årsmöte
Årsmöte 2016

Hjälmarens vattenvårdsförbunds årsmöte genomfördes den 8 juni. Vi höll till i ASSA ABs lokaler i Eskilstuna och vi vill än en gång tacka för den intressanta visningen av verksamheten. Dagordningen, kallelse, protokoll och årsberättelse hittar du nedan. För övriga bilagor kontakta Lotta Carlström.

Dagordning Årsmöte 2016

Kallelse Årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2016

Årsberättelse 2015

Länkar