Kontaktuppgifter
Publicerad 2014-01-20 13:04:29

E-post
himmerkagg.vattenrad@outlook.com

Adress
Himmer och Kaggfjärdens vattenråd
Sara Söhr
co.Syvab, Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Ordförande
Carl Bonde
0708-99 55 91
Länkar