Välkommen till Gästriklands vattenråd!
2015-09-11
Gästriklands vattenråd bildades i december 2007. Vattenrådet är ett lokalt forum och fungerar bland annat som diskussionsforum och remissinstans i vattenförvaltningsarbetet.

I ett vattenråd samverkar regionala aktörer kring de gemensamma vattenresurserna inom ett avrinningsområde. Genom vattenråden är förutsättningarna goda att främja dialogen både mellan aktörerna inom avrinningsområdet och mellan vattenråd och myndigheter.

Inom ramen för vattenrådet finns möjligheter att bilda arbetsgrupper kring mer specifika geografiska områden eller ämnen.

Läs mer om vattenrådet…
> Om våra vatten
> Minnesanteckningar och presentationer
> Riktlinjer för vattenrådet
> Kontakta vattenrådet

Externa länkar
> Gästriklands vattenråd (Länsstyrelsen Gävleborg)
> Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
> Vattenförvaltning (Länsstyrelsen Gävleborg)
> VISS – VattenInformationsSystem Sverige
> Bidrag för åtgärder i vatten (Länsstyrelsen Gävleborg)
Länkar