Temamöten 2016 sammanfattning
Publicerad 2016-11-17 13:31:03

Så var årets Temamöten hållna.I år handlade våra temamöten om ämnet Jordbruk och Vattenmiljön. Tre duktiga föreläsare som är experter inom sitt område föreläste.
- Johanna Lide´n från länsstyrelsen som föreläste om - Växtskydd och vattenmiljö

- Christer Jansson föreläste om - Bättre lönsamhet på gårdsnivå och vattenvård –går det ihop?


- Petter Nyberg som föreläste om - Näringsläckage från lantbruket – åtgärder och mervärden.
Alla mycket intressanta.

Inför varje föreläsningsdag besökte vi en gård eller projekt som berörde ämnet. Först ut var fosfordammen i Lundsberg där Kjell Olofsson berättade om hur man byggt den samt vilka kostnader och mervärden den gav.
Andra studiebesök var på Hillringsbergs gård där Lars Aronius visade upp sitt för Sverige unika gödselsystem.
Sist var Brosjön våtmark i Värmlandsbro där Ditte Wennström visade vad som gjorts och de mervärden som våtmarken givit.
Alla besökare som kom uppskattade dagarna och det gav mer kunskap och ideer till projekt.

Länkar