Vattendragsvandring, Torsås kommun
2017-03-15
Måndagen den 17 april (annandag påsk) genomför vattenrådet en vattendragsvandring med fokus på genomförda åtgärder i Torsås kommun. Vi kommer också lägga lite fokus på utterns återkomst till vår region.

Vandringen sker med gemensam buss med flera stopp under vägen där vi får nytta av apostlahästarna.

Bussen avgår 10:00 åter ca 14:00.

Vi startar och avslutar färden på Kyrkans parkering, Allfargatan 33, Torsås.

Ingen anmälan krävs. Ta med fika och lämpliga skor.
Inbjudan vattendragsvandring
VÄLKOMNA!
Hav & Vatten
2017-01-09
I Hav & Vatten, nr 4, 2016 finns ett reportage om Skogens vatten. Hav & Vattenmyndighetens redaktionen hörde av sig till oss efter att de fått tips från skog och vattenfolk - kontakta Torsås, där händer det grejer. Smickrande :)
Vattenbrist och låga grundvattennivåer.
2017-02-10
Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd höll i ett seminarium i Emmaboda den 7/1-17 med fokus på vattenbrist och låga grundvattennivåer.
Seminariet var välbesökt, närmare 40 personer kom till Emmaboda för att delta.
Föreläsare från Kalmar, Emmaboda, Karlskrona höll föredrag under kvällen. Här finner ni deras presentationer.
Vattenbrist Emmaboda, Vattenbrist Karlskrona ES, Vattenbrist Karlskrona JN och Vattenbrist Kalmar.
Provtagning
2017-02-10
Under hösten 2016 påbörjar Länsstyrelsen uppföljning med provtagning på våtmarken i Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under 2 år.
Nyhetsbrev
Från Vattenmyndigheten.
Vattenblänk

Från Länsstyrelsen.
Fokus Landsbygd
LOVA - Grisbäcken steg 2
Under 2016 startades ett nytt LOVA projekt upp. denna gång med fokus på Näring från åkermark.
åtgärder som kan minska läckaget från åkermark samtidigt som det blir lättare att bruka marken och att bränsleförbrukningen minskar. de är positiva effekter vi har sett ifrån strukturkalkningen som gjordes under vår och höst 2016.

Läs mer om projektet under - Fliken, Genomförda aktiviteter, under fliken hittar ni uppgifter till kontaktpersonerna.

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.


LOVA - Magasinering och fördröjning, ett helhetsgrepp
Läs mer om projktet under fliken Genomförda aktiviteter
Elfiske september 2015
Vid senaste provfisket blev det både positiva och lite negativa resultat :(.
Trots att biotopvårdande åtgärder genomförts i Grisbäcken så sågs en minskning av öring.
Positivt vid Vallermansgöl är att det finns fisk fram till dämningen och att en åtgärd här kommer genomföras under sensommaren. Åtgärden innebär att vandringshindret byggs bort. Mer info kommer längre fram. Läs Elprovfiske 2015
Nu är kalkdiket i Södra Kärr på plats.
2015-11-23
Läs mer under - Genomförda aktiviteter
Musslor och bevattning den 24 oktober 2015
2015-10-28
Läs mer under - fliken Genomförda aktiviteter
Genomförda aktiviteter hittills under hösten 2015
Här finner ni en sammanfattning från 29 augusti samverkan med Bräkneåns vattenråd och Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd. den 29 augusti då vattenråden från flera vattenråd träffades. Tillsammans var vi nästan 50 personer!

Här hittar ni en sammanfattning från hållbarhetssafari 3 sep- 15.

Den 9-11 september genomfördes elprovfiske i vattendragen i Torsås kommun. Sammanlagt besöktes 9 lokaler.
Elprovfiske 2015
Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018
2015-05-29
Vattenvårdsplanen antagen av Kommunfullmäktige.
Planen finns tillgänglig på Torsås kommuns hemsida.

Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Planen fungerar på det sättet att flera olika åtgärder kombineras för att sammantaget nå en helhet gällande biologi, näringsreduktion, morfologi mm för ett avgränsat område eller en eller flera vattenförekomster.

Hoppas att materialet hjälper dig! i valet bland olika åtgärder och hur man kan kombinera för att nå önskad effekt för våra vatten och vattenmiljöer.
KULTURMILJÖ, SMHI VATTENWEBBEN och VISS BIBLIOTEK
Här hittar ni lite länkar till några hemsidor och material.

SMHI VATTENWEBBEN - Testa Vattenwebben jämför olika förutsättningar.

VISS BIBLIOTEK -Det internetbaserade verktyget VISS - som Vattenmyndighterna ansvarar för kan du hitta åtgärdsbiblioteket.Detta bibliotek kan vara en hjälp i arbetet med vattenförbättrande åtgärder.
Åtgärdsbibliotek
Länkar