Nominerade, Sjöstjärnan 2017
2017-04-20
Torsås kommun, Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken samt Torsås kustmiljögrupp blivit nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset Sjöstjärnan, dessa ingår också i juryn.
Prissumman är 50 000 kronor, som får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten.
Sjöstjärnan

Så här lyder Nomineringen:
Torsås kustmiljögrupp, Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken och Torsås kommun visar att det går att genomföra stora saker med små medel och gott samarbete! Med fokus på samverkan och genom ett stort ideellt arbete stöttar kustmiljögruppen och vattenrådet kommunens arbete och möjliggör genomförande av åtgärder som syftar till att minska transporten av näringsämnen för att nå god status i Grisbäcken. Med ett outsinligt engagemang och ett stort mått av nyfikenhet har kustmiljögruppen även under många år drivit arbetet med att synliggöra kustmiljön. Förutom ett lokalt engagerat vattenvårdsarbete har kustmiljögruppen, vattenrådet och kommunen också gemensamt satt Torsås på kartan genom sin tradition att genomföra konferenser med aktuellt tema.


Hav & Vatten
2017-01-09
I Hav & Vatten, nr 4, 2016 finns ett reportage om Skogens vatten. Hav & Vattenmyndighetens redaktionen hörde av sig till oss efter att de fått tips från skog och vattenfolk - kontakta Torsås, där händer det grejer. Smickrande :)
vattendragsvandring 17 april 2017
2017-04-20
Ett 15 personer trotsade det lynniga aprilvädret och deltog på vandringen annandag påsk. Under vandringen besöktes Grisbäcken där vi diskuterade kalkning, utterns återkomst, vatten och vattenkvalité, våtmarker, biotopvård och om mätprojekt och vik till vik - projektet som länsstyrelsen håller i. Resan gick sedan vidare till Brändegärde där vi diskuterade LOVA projektet Grisbäcken steg 2. I projekt ligger fokus på att hålla kvar näring i åkermark. Strukturkalkning av lerrik mark och sedimentfällor är de åtgärder som jobbas mest med. Resan fortsatte avslutningsvis till Torsås samhälle och ödet där alla åtgärder i närområdet diskuterades.
Tack allesamman för en givande dag med frågor och diskussioner.
Provtagning
2017-02-10
Under hösten 2016 påbörjar Länsstyrelsen uppföljning med provtagning på våtmarken i Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under 2 år.
Nyhetsbrev
Från Vattenmyndigheten.
Vattenblänk

Från Länsstyrelsen.
Fokus Landsbygd
Vattenbrist och låga grundvattennivåer.
2017-02-10
Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd höll i ett seminarium i Emmaboda den 7/1-17 med fokus på vattenbrist och låga grundvattennivåer.
Seminariet var välbesökt, närmare 40 personer kom till Emmaboda för att delta.
Föreläsare från Kalmar, Emmaboda, Karlskrona höll föredrag under kvällen. Här finner ni deras presentationer.
Vattenbrist Emmaboda, Vattenbrist Karlskrona ES, Vattenbrist Karlskrona JN och Vattenbrist Kalmar.
LOVA - Grisbäcken steg 2
Under 2016 startades ett nytt LOVA projekt upp. denna gång med fokus på Näring från åkermark.
åtgärder som kan minska läckaget från åkermark samtidigt som det blir lättare att bruka marken och att bränsleförbrukningen minskar. de är positiva effekter vi har sett ifrån strukturkalkningen som gjordes under vår och höst 2016.

Läs mer om projektet under - Fliken, Genomförda aktiviteter, under fliken hittar ni uppgifter till kontaktpersonerna.

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.


LOVA - Magasinering och fördröjning, ett helhetsgrepp
Läs mer om projktet under fliken Genomförda aktiviteter
Elfiske september 2015
Vid senaste provfisket blev det både positiva och lite negativa resultat :(.
Trots att biotopvårdande åtgärder genomförts i Grisbäcken så sågs en minskning av öring.
Positivt vid Vallermansgöl är att det finns fisk fram till dämningen och att en åtgärd här kommer genomföras under sensommaren. Åtgärden innebär att vandringshindret byggs bort. Mer info kommer längre fram. Läs Elprovfiske 2015
Nu är kalkdiket i Södra Kärr på plats.
2015-11-23
Läs mer under - Genomförda aktiviteter
Musslor och bevattning den 24 oktober 2015
2015-10-28
Läs mer under - fliken Genomförda aktiviteter
Genomförda aktiviteter hittills under hösten 2015
Här finner ni en sammanfattning från 29 augusti samverkan med Bräkneåns vattenråd och Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd. den 29 augusti då vattenråden från flera vattenråd träffades. Tillsammans var vi nästan 50 personer!

Här hittar ni en sammanfattning från hållbarhetssafari 3 sep- 15.

Den 9-11 september genomfördes elprovfiske i vattendragen i Torsås kommun. Sammanlagt besöktes 9 lokaler.
Elprovfiske 2015
Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018
2015-05-29
Vattenvårdsplanen antagen av Kommunfullmäktige.
Planen finns tillgänglig på Torsås kommuns hemsida.

Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Planen fungerar på det sättet att flera olika åtgärder kombineras för att sammantaget nå en helhet gällande biologi, näringsreduktion, morfologi mm för ett avgränsat område eller en eller flera vattenförekomster.

Hoppas att materialet hjälper dig! i valet bland olika åtgärder och hur man kan kombinera för att nå önskad effekt för våra vatten och vattenmiljöer.
KULTURMILJÖ, SMHI VATTENWEBBEN och VISS BIBLIOTEK
Här hittar ni lite länkar till några hemsidor och material.

SMHI VATTENWEBBEN - Testa Vattenwebben jämför olika förutsättningar.

VISS BIBLIOTEK -Det internetbaserade verktyget VISS - som Vattenmyndighterna ansvarar för kan du hitta åtgärdsbiblioteket.Detta bibliotek kan vara en hjälp i arbetet med vattenförbättrande åtgärder.
Åtgärdsbibliotek
Länkar