Bottenvikens vattenorganisationer

Bottenvikens vattendistrikt sträcker sig från Tornedalens avrinningsområde i nordost och ner till och med Öreälvens avrinningsområde i söder och är indelat i 13 vattenrådsområden (VRO). Södra Västerbottens vattenråd omfattar av praktiska skäl även Lögde älvs och Leduåns avrinningsområde.

Välj vattenorganisation nedan.

Tornedalens Vattenparlament (VPO1)
Sangisälvens och Keräsjoki VR (VRO2)
Kalix- och Töreälvens vattenråd (VRO3)
Råne-/Luleälvens vattenråd (VRO4)
Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Piteälvens vattenråd (VRO6)
Åby,-Byske-och Kågeälven VR (VRO7)
Skellefteälvens vattenråd (VRO8)
Mellanbygdens vattenråd (VRO9)
Ume-och Vindelälvens vattenråd (VRO10)
Södra Västerbottens vattenråd (VRO11)
Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO12)
Södra Bottenvikens kustvattenråd (VRO13)
Ume-Vindelälvens vattenvårdsförbund
Torne- & Kalix älvars vattenvårdsförbund

Klicka på kartan för större karta
Regeringsprövningen klar!
2016-11-01
Regeringen har den 6 oktober 2016 tagit beslut om vattenmyndigheternas förslag till Åtgärdsprogram (ÅP), och miljökvalitetsnormer (MKN), 2015-2021. Regeringen har i beslutet föreskrivit vilka åtgärder som ska finnas i ÅP, vilka som ska tas bort och, för Jordbruksverkets del, även beslutat hur åtgärderna ska se ut.

Det här innebär att vattendelegationerna förmodligen kan besluta om ÅP och MKN i december 2016, med de ändringar som regeringen föreskrivit.

För information om regeringens beslut och själva beslutet, se här och här.
Samrådet 2014-2015. Vilka svar kom in och hur har de hanterats?
2015-12-29
Samrådet om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 2015-2021 avslutades den 30 april 2015.

Synpunkter från enskilda, organisationer, företag och myndigheter finns samlade på vattenmyndigheternas hemsida.

På hemsidan finns också en särskild sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har hanterats efter samrådet 2014-2015. Det handlar om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt. Se under "Läs mer".
Vatten i Norr-Facebooksida för vattenhändelser i Bottenviken
2015-12-29
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har skapat en gemensam Facebook-sida; Vatten i Norr.

På sidan läggs det ut nyheter, information och händelser kring vatten i distriktet, både från vattenråden och länsstyrelserna.

Sök upp, läs och Gilla!
Slutseminarium om Projekt Ume älv 21-22 maj 2015 -presentationer m.m.
2015-05-25
På det välbesökta (+100!),seminariet i Umeå presenterades projektets arbete med att kartlägga maximal ekologisk potential i Ume älv. Bl.a.beskrevs samverkansprocessen, metoder och arbetet kring bedömningsgrunder samt preliminära förslag till åtgärder.

Presentationerna avhandlade bl.a. ekologiska flöden och vilka miljöeffekter samt produktionsbortfall dessa medför. Går det att göra fiskvägar förbi kraftverken, vad skulle det kosta och med vilken miljönytta? Vilka åtgärder är möjliga att göra i huvudfåra utan energiförluster? Kommer harren få det bättre? Kan man göra något åt erosionen? Ser man skillnader mellan Vindelälvens vattenväxter och de som finns i Umeälven? Varför har samverkan varit en viktig del i projektet och hur har den fungerat?

Frågorna var många men det fanns också en hel del svar.

Information om projektets resultat och presentationer från seminariet finns här.
Presentationer från vattenrådsdagar 6-7 maj 2014 i Lycksele
2014-05-15
Vattenrådsdagarna 2014 hölls den 6-7 maj på Hotell Lappland i Lycksele. Totalt deltog ett 50-tal personer från vattenråd,kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheten. På programmet stod bl.a. samarbetet mellan kommunerna och vattenråden, kommunernas roll i åtgärdsarbetet,och sura sulfatjordar.

Länk till presentationer
Presentationer från seminariet om åtgärder i utbyggda älvar i Lycksele den 7 maj 2014
2014-05-09
Den 7 maj arrangerade VRO 10 (Ume-Vindelälven), ett seminarium i Lycksele om miljöåtgärder i utbyggda älvar. Presentationerna från seminariet finns på hemsidan Umeälven.se.

Länk till presentationer
Länkar