Bottenvikens vattenorganisationer

Bottenvikens vattendistrikt sträcker sig från Tornedalens avrinningsområde i nordost och ner till och med Öreälvens avrinningsområde i söder och är indelat i 13 vattenrådsområden (VRO). Södra Västerbottens vattenråd omfattar av praktiska skäl även Lögde älvs och Leduåns avrinningsområde.

Välj vattenorganisation nedan.

Tornedalens Vattenparlament (VPO1)
Sangisälvens och Keräsjoki VR (VRO2)
Kalix- och Töreälvens vattenråd (VRO3)
Råne-/Luleälvens vattenråd (VRO4)
Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Piteälvens vattenråd (VRO6)
Åby,-Byske-och Kågeälven VR (VRO7)
Skellefteälvens vattenråd (VRO8)
Mellanbygdens vattenråd (VRO9)
Ume-och Vindelälvens vattenråd (VRO10)
Södra Västerbottens vattenråd (VRO11)
Norra Bottenvikens kustvattenråd (VRO12)
Södra Bottenvikens kustvattenråd (VRO13)
Ume-Vindelälvens vattenvårdsförbund
Torne- & Kalix älvars vattenvårdsförbund

Klicka på kartan för större karta
Vattendagarna och vattenorganisationernas riksmöte 25-27 oktober. ANMÄL NU!
2016-09-01
Den 25-27 oktober 2016 hålls Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå. Mötet arrangeras tillsammans med Svenska Föreningens för Limnologis vattendagar till ett gemensamt möte om vattenfrågor i Sverige.

Årets tema är Skogsbruk och vattenkraft i harmoni med miljökvalitetsnormer och miljömål. Har vi styrmedlen, samverkansformerna och styrmedlen?

För ideella vattenrådsmedlemmar finns ett begränsat antal billigare platser.

Mer information, program och och anmälan finns
här!
Regeringsprövning pågår!
2015-12-29
Regeringen har, i ett sent skede, beslutat att pröva vattenmyndigheternas förslag till Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2015-2021.

Det här innebär att vattendelegationerna inte kunnat besluta om ÅP och MKN i december 2015. Tills vidare gäller tidigare åtgärdsprogram och (förmodligen), miljökvalitetsnormer. Något datum för när regeringen kommer att besluta om förslagen finns inte.

För information om regeringens beslut se "Läs mer".
Samrådet 2014-2015. Vilka svar kom in och hur har de hanterats?
2015-12-29
Samrådet om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 2015-2021 avslutades den 30 april 2015.

Synpunkter från enskilda, organisationer, företag och myndigheter finns samlade på vattenmyndigheternas hemsida.

På hemsidan finns också en särskild sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har hanterats efter samrådet 2014-2015. Det handlar om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt. Se under "Läs mer".
Vattenrådsdagar 2016
2015-12-29
Vattenrådsdagarna 2016 kommer preliminärt att hållas 23-24 augusti. Program, plats m.m. är ännu inte fastställt men förslag och tips är på ingående från vattenrådens kontaktpersoner.
Vatten i Norr-Facebooksida för vattenhändelser i Bottenviken
2015-12-29
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har skapat en gemensam Facebook-sida; Vatten i Norr.

På sidan läggs det ut nyheter, information och händelser kring vatten i distriktet, både från vattenråden och länsstyrelserna.

Sök upp, läs och Gilla!
Presentationer från vattenrådsdagar 6-7 maj 2014 i Lycksele
2014-05-15
Vattenrådsdagarna 2014 hölls den 6-7 maj på Hotell Lappland i Lycksele. Totalt deltog ett 50-tal personer från vattenråd,kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheten. På programmet stod bl.a. samarbetet mellan kommunerna och vattenråden, kommunernas roll i åtgärdsarbetet,och sura sulfatjordar.

Länk till presentationer
Länkar