Doktor på Ätranlax
Publicerad 2016-12-10 16:05:13

2016-10-09 Karlstad. Daniel Nykvist disputerade i fredags med sin doktorsavhandling som handlar om atlantlaxens beteende vid vandring och damm passage i reglerade älvar. Daniel beskriver i den svenska sammanfattningen sitt arbete:

 
”I den här avhandlingen rapporterar jag resultaten från telemetristudier där jag utvärderat vandrande Atlantlaxars beteende och överlevnad i relation till vattenkraftverksdammar. Jag har studerat uppströmsvandrande lekfisk liksom nedströmsvandrande unga laxar (smolt) och utlekta laxar (kelt). Jag utvärderade nedströmspassageframgång vid kraftverksdammar utan fiskpassagelösningar i Klarälven, Sverige, och vid dammar med enkla passagelösningar i Winooski River, USA. Jag har också undersökt två-vägs passageframgång med bästa tillgängliga fiskpassage teknik vid ett kraftverk i Ätran, Sverige”. 


När det gäller de olika lösningarna i Klarälven, Winooski River och Ätran kallar Daniel lösningen i Ätran, Hertingforsen för ”bästa tillgängliga teknik”.


”De enkla passagelösningarna resulterade inte i effektiv fiskpassage medan bästa tillgängliga teknik, bestående av ett snedställt fingaller och en naturlik fiskväg, resulterade i snabb passage av en hög andel av den vandrande vuxna laxen”. 


Det är med glädje vi konstaterar att det är möjligt att lösa fiskvandringen både uppströms och nedströms vid kraftverksdammar genom att använda bästa möjliga teknik, där Hertingforsen är ett aktuellt exempel.
Länk till avhandlingen finns här

 

Hertingforsen i Ätran vid Falkenberg. © Ingemar Alenäs

Länkar