Miljonregn till miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet
Publicerad 2016-10-29 18:05:24

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ökade miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. 

Förslaget innebär mer pengar till anläggning och skötsel av våtmarker samt höjda ersättningsnivåer till betesmarker med höga natur- och kulturvärden.

Prioriterade Förslag för införande 2018
1 Samlad satsning på skötsel av ängs- och betesmarker 395 Mkr/år
2 Utveckling av natur- och kulturmiljöer Ökad budget 68 Mkr/år
3 Ökad budget till rådgivning inom Mångfald på slätten 10 Mkr/år
4 Höjd stödnivå i slättbygd för omställning till ekologisk produktion 67 Mkr/år

Prioriterade Förslag för införande 2018
1 Samlad satsning på bättre vattenkvalitet 146 Mkr/år
2 Ökad budget till rådgivning inom Greppa Näringen 14 Mkr/år
3 Förändra strukturkalkning så att stödet får en öronmärkt budget 30 Mkr/år 

Läs beslutet här

Länkar