Information från Uniper
Publicerad 2016-10-20 10:25:06

2016-10-20 Information från Uniper i Sverige:

Ont om vatten i Ätran 

Liksom i många andra vattendrag i södra Sverige är vattennivån i sjösystemen i Ätran för närvarande mycket låga efter en längre tids torka.

Uniper (tidigare E.ON) har sedan länge, frivilligt, åtagit sig att hålla en högre minimitappning i Ätrafors än vad vattendomen föreskriver för att förbättra situationen för fisken i ån. Den frivilliga minimitappningen är 11m3/s istället för vattendomens 7 m3/s.

Bristen på vatten i Ätran-systemet innebär att det nu inte längre är möjligt att klara 11 m3/s och flödet vid Ätrafors kommer därför att minska till drygt 7 m3/s. Detta sker för att tappningen ska kunna ligga på en jämn nivå under laxens lekperiod, som börjar om ca en vecka, och minskar risken för att rommen torrläggs på grund av att tappningen går ner ytterligare.

Uniper och Länsstyrelsen i Halland har diskuterat den uppkomna situationen och är överens om hur denna bör hanteras i avvaktan på att tillrinningarna ökar.

Sydkraft Hydropower AB

Jonas Andrén
Communication Manager
Sydkraft Hydropower AB
0705-196740

Johan Tielman
Environmental Manager
Uniper
0705-734414

Håkan Linde
Vattenplanerare södra Sverige

 Aktuella bilder över vattennivån i Åsunden 2016-10-16 och Ätran Vessigebro 2016-10-14

 

 

Länkar