ÄVR informerar Svenljungas politiker
Publicerad 2016-10-18 10:10:33

2016-10-17 Ätrans vattenråd besökte kommunfullmäktiges kvällsmöte i Svenljunga och informerade om verksamheten. Ledamot Sven-Olof Salomonsson och samordnare Ingemar Alenäs höll en halvtimmes information om Vattenrådet, vattendirektivet och Ätrans avrinningsområde.

Ätrans vattenråd startades redan 1973 och kallades då vattenvårdsförbund. Recipientkontrollen dvs mätningar av hur Ätran mår var då basen i verksamheten och är fortfarande en viktig del. På hemsidan kan man se resultaten varje månad och även läsa Årsrapporterna. Läs senaste årsrapporten här och månadsrapport här.

Ätrans vattenråd arbetar med olika projekt som kan beröra näringsämnen, fiskevård och samverkan.
Under 2016 är Ätrans vattenråd tillsammans med Mölndalsåns vattenråd utvalt att delta i ett internationellt EU-projekt kallat Water CoG. Vi hoppas att detta skall ge möjlighet för våra medlemmar till samverkan och idéutbyte hur man arbetar med vattendirektivet, åtgärder och samverkan i andra europeiska länder, Läs mer här.

Det är viktigt att kommunerna lyfter frågor om vattenplaneringen till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktigenivå. Flera kommuner inom Ätrans avrinningsområde handhar dessa frågor på förvaltningsnivå. Regeringen har lämnat direktiv till Vattenmyndigheten om hur kommande åtgärdsarbete skall bedrivas. Vattenmyndigheten kommer enligt uppgift att gå ut med anvisningar under december. Läs mer här.

Sven-Olof och Ingemar avslutade med att visa Vattenrådets informationsfilm som kan ses här.

Vi fick två avslutande frågor "Hur långt vandrar laxen i Ätran?" och "Känner ni till Projekt Öring i Ätran?".

När det gäller laxens och ålens vandring i Ätrans huvudfåra kan vandringsfisken vandra upp till Ätrafors kraftverk beläget drygt 20 km från Ätrans mynning. Läs mer här. När det gäller vandringsfisken i Högvadsån är det stopp vid Ödegärdets kraftverk i Älvsered. Uppströms vid Mjöbäck i Svenljunga kommun finns fina lekområden med förekomst av flodpärlmussla. I Ätran finns ca 35 vattenkraftverk läs mer här.

Ätrans vattenråd har sponsrtat Projekt Öring i Ätran ekonomiskt. Läs mer här. Ätrans Vattenråds Miljöpris för 2014 gick till Projekt Ätranöring. Läs mer här.

 

Länkar