2018-02-07 14:57:38
2017-11-24 19:17:57
2017-11-11 14:21:32
2017-11-01 14:48:25
2017-10-21 16:18:37
2017-09-12 18:30:18
2017-09-04 12:16:08
2017-05-05 17:32:02
2017-04-27 10:53:13
2017-04-06 15:57:49
2017-04-06 15:53:58
2017-04-06 09:34:04
Högvadsåprojektet

Här kommer att läggas ut löpande information om Högvadsåprojektet som är ett av Ätrans Vattenråds delprojekt i Havs- och Vattenmyndighetens Interregprojekt WaterCoG.

Läs mer på Hav och vattens hemsida här.

Läs mer på EU-projektets hemsida här.

Nästa möte måndag den 11/9 kl 18:00 då Nydala visar laxlyft. Missa inte detta tillfälle. Anmälan till Peter Nolbrant per mail nolbrant@telia.com eller per mobil 076-8114607 senast på söndag den 10/9. 

 

 
Länkar