Sammanställning av 2016 års provtagning!
2017-07-18
Nu kan du läsa årsrapporten från recipientkontrollen för år 2016. Även protokollet från årsmötet finns upplagt under Dokument till vänster i menyn!
Årets utsättning av öring genomförd
2017-03-16För tredje året i rad var det så dags igen, utsättning av öringrom i Badebodaån på sträckan mellan Mörtelek och Ekholma. 20 000 rom placerades på de platser där vattenrådet tidigare iordningställt lekgrusbottnar. Vid elfisken har man konstaterat att öringar från tidigare utsättningar överlevt och vuxit till sig!

Detta planeras som ett återkommande projekt under några år framöver, där samarbete och finansiering sker genom Badebodaåns FVOF, Econova AB, fiskevårdsbidrag via Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Alsteråns Vattenråd.

Besök vår facebooksida för att se bilder från utsättningen.
Nu finns vi även på Facebook!
2016-09-14
Vid vattenrådets senaste styrelsemöte beslutades att vi ska göra entré i sociala medier. Därför hittar ni oss även på Facebook.
Välkommen att Gilla och följa oss på Facebook!

Alsteråns vattenråd deltar på Gäddans dag
2016-04-12
Söndagen den 17 april gick evenemanget Gäddans dag av stapeln vid Kronobäcks våtmark i Mönsterås. Gäddans dag arrangeras av Mönsterås kommun och i år fanns Alsteråns vattenråd på plats för att berätta om vad ett vattenråd är!
Kustområdet söder om Mönsterås tätort, kring Kronobäcks våtmark, ingår numera i Alsteråns vattenråd.
Ewert och Bengt-Göran från vattenrådet
Länkar